Apertura d’una llista d’espera per a noves sol·licituds d’inscripció

Acabats els períodes ordinari i extraordinari de matriculació, la demanda de places ha superat l’oferta del centre, de manera que no hi ha vacants per a noves inscripcions. No obstant això, s’ha obert una llista d’espera per a donar la oportunitat a aquells que s’han quedat sense plaça, de cobrir les vacants que es puguin generar per baixes en els pròxim dies. Es preveu que el major nombre de vacants es produeixin en el curs de preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, concretament a ciències de la tarda i a lletres de matí.

Si esteu interessat en inscriure-vos al centre, no dubteu en trucar-nos al 932292132 i us informarem de l’estat actual de la llista i de les vacants que es van generant.

El centre ha matriculat 208 alumnes del curs de preparació per a la prova d’accés a Grau Superior i 167 alumnes del curs de preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, és a dir, 375 alumnes, una mica més de les 360 places que tenia disponibles el centre.