Dates de proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Arran de la declaració de l’estat d’alarma del Reial Decret 463/2020 de 14 de març la inscripció a les proves d’accés de formació professional va quedar suspesa. El tràmit de la inscripció havia començat un dia abans. S’han reprès les inscripcions a les proves i hi ha un nou calendari per la inscripció i la resta de tràmits, incloses les proves.

Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020.

Pagament de la taxa: fins el 22 de maig de 2020 (abans de les 22h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic al centre triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

Proves

Part comuna: 29 de juny de 2020

Part específica: 30 de juny de 2020

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Els aspirants que no puguin presentar-se a la prova per una causa de força major tenen una convocatòria d’incidències. La data per aquesta prova és el 6 de juliol.

De moment no hi ha horaris per les proves i les dates de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Exempció de català: En el mateix termini que la inscripció a les proves fins el 21 de maig de 2020. La informació d’aquesta i les altres exempcions es pot trobar aquí: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions

Podeu trobar més informació als enllaços següents: