Dates de simulacre i de proves d’accés

Ja es coneixen les dates de simulacre i de proves d’accés.

Proves de simulacre al CFA Can Batlló

Les dates de les proves de simulacre al CFA Can Batlló són, tant pels alumnes d’accés a la universitat com per l’accés al Grau Superior:

 • Part comuna: dimarts 15 de febrer
 • Part específica: dijous 17 de febrer

A la nostra web hi ha mostres dels exàmens de convocatòries anteriors.

Dates de matrícula i proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys

Ja es coneixen les dates de la matrícula a les proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys:

 • Matrícula: de dimecres 16 a dilluns 28 de febrer
 • Proves. Fase general: dissabte 30 d’abril
 • Proves. Fase específica: dissabte 7 de maig
 • Proves: TEI: divendres 13 de maig

Dates de matrícula i proves d’accés al grau superior

S’han publicat les dates de la matrícula a les proves d’accés al grau superior de Formació Professional:

 • Inscripció: del 14 al 24 de març
 • Pagament de la taxa: fins el 25 de març
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: des del 20 d’abril
 • Presentació de documentació a centres: del 21 d’abril al 4 de maig
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: el 5 de maig
 • Proves: Part comuna: 10 de maig
 • Proves: Part específica: 12 de maig