Formació

estudis

Actualment, el CFA Can Batlló ofereix els estudis següents:

  • Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior professionals, artístics o d’educació física. enllaç
  • Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. enllaç
  • Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys. enllaç
  • Preparació per a les proves d’aptitut personal (PAP) per al grau universitaris d’Educació infantil i primària.
  • Preparació per a les proves d’aptitut personal (PAP) per al grau universitaris de traducció i interpretació anglesa.
  • Preparació per a la prova per a persones sense requisits que volen accedir a estudis superior artístics.
  • Preparació per a la prova específica d’art per accedir a l’escola superior de disseny i arts plàstiques (ESDAP).