Ja s’han publicat les dates de les proves d’accés a Grau Superior

Ja s’ha publicat al DOGC la convocatòria de la prova d’accés a Grau Superior.

El període d’inscripció serà del 13 al 22 de març de 2018.

Les dates de la prova són el 16 de maig per la part comuna i el 17 de maig per la part específica.

proves-accés-grau-superior