Matrícula completa

El CFA Can Batlló ha ocupat totes les places ofertes.

Des del passat dia 2 d’octubre, el CFA Can Batlló ha cobert les places dels cursos de preparació per a les proves d’accés a grau superior i d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

De les quasi 400 places ofertes per al curs 2018/2019, prop d’un 60% es van cobrir durant el període de matriculació dels alumnes preinscrits, que es va dur a terme durant la primera setmana de setembre. Durant la segona i tercera setmana, es van omplir la major part de les places vacants en el període de matriculació lliure. Tancat aquest termini, l’escola tenia una ocupació del 90% de les places.

Finalment, durant l’última setmana de setembre i els dos primers dies d’octubre, en un període de matrícula extraordinari, es van acabar d’ocupar les places cridant, per ordre d’inscripció, les persones que s’havien apuntat a la llista d’espera que s’havia habilitat a tal efecte, per a ocupar les vacants existents i les que es poguessin generar en aquests primers dies de curs.

Les places més sol·licitades han estat les corresponents a: preparació per a les proves d’accés a grau superior, torn de matí. A continuació, el curs més ple ha estat el de preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, branca cientificotècnica, de matí.

Per assignatures, les més demandades han estat: Biologia del curs de preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, torn matí; Estadística del curs de preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, torns matí i tarda.

Pel que fa a les assignatures més sol·licitades del curs de preparació per a les proves d’accés a grau superior, han estat les de psicologia, torn de matí; la de dibuix tècnic, torn de matí i geografia, també en torn de matí.

places plenes