Aquest curs consta de temes didàctics a l´assignatura de Ciències de la Terra i del medi ambient, per a la preparació de proves d´accés a grau superior.