Oferta de places per al curs 2021/2022

El Consorci d’Educació ha aprovat l’oferta de places de la nostra escola per al curs 2021/2022. Segons la proposta aprovada, l’escola oferirà 6 grups d’assignatures comunes del curs de preparació per a la prova d’accés a Grau Superior (tant si s’opta a graus superiors professionals com si s’opta a graus superiors artístics) i 6 grups d’assignatures comunes del curs de preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (i també per a més grans de 45 anys).

En total es tracta d’una oferta d’Educació d’Adults de 180 places per al curs de preparació per a la prova d’accés a Grau Superior i, també, de 180 places per al curs de preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Les places tenen la matrícula gratuita i només cal fer un únic pagament en tot el curs d’entre 100 € i 110 € en concepte de material.

El Centre de Formació d’Adults Can Batlló és l’escola pública de referència de les proves d’accés ja que ofereix en mode presencial les assignatures específiques següents:

Preparació per a la prova d’accés a Grau Superior:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Economia
 • Educació Física
 • Física
 • Francès
 • Geografia
 • Història (comuna alternativa a matemàtiques)
 • Psicologia
 • Química
 • Tecnologia

Preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

 • Biologia
 • Dibuix tècnic
 • Economia
 • Estadística
 • Filosofia
 • Física
 • Francès (comuna alternativa a anglès)
 • Geografia
 • Història
 • Història de l’Art
 • Literatura
 • Matemàtiques
 • Química