Oferta definitiva de places per al curs 2021/22

El Consorci d’Educació ha aprovat l’oferta de places de la nostra escola per al curs 2021/2022. Segons la proposta aprovada, l’escola oferirà 6 grups d’assignatures comunes del curs de preparació per a la prova d’accés a Grau Superior (tant si s’opta a graus superiors professionals com si s’opta a graus superiors artístics) i 6 grups d’assignatures comunes del curs de preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (i també per a més grans de 45 anys).

En total es tracta d’una oferta d’Educació d’Adults de 210 places per al curs de preparació per a la prova d’accés a Grau Superior i, també, de 210 places per al curs de preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Les places tenen la matrícula gratuita i només cal fer un únic pagament de 110 €en tot el curs en concepte de material.

El Centre de Formació d’Adults Can Batlló és l’escola pública de referència de les proves d’accés ja que ofereix en mode presencial les assignatures específiques següents:

Preparació per a la prova d’accés a Grau Superior:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra
 • Cultura audiovisual*
 • Dibuix artístic*
 • Dibuix tècnic
 • Disseny*
 • Economia
 • Educació Física
 • Física
 • Francès
 • Geografia
 • Història (comuna alternativa a matemàtiques)
 • Psicologia
 • Química
 • Tecnologia

* Aquestes assignatures es cursen en blocs similars als plantejats a la prova d’accés

Preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

 • Biologia
 • Dibuix tècnic
 • Economia
 • Estadística
 • Filosofia
 • Física
 • Francès (comuna alternativa a anglès)
 • Geografia
 • Història
 • Història de l’Art
 • Literatura
 • Matemàtiques
 • Química