Preinscripció per al curs 2017/18

La preinscripcipreinscripcióó per al curs 2017/2018 es realitzarà entre els dies 19 i 27 de juny de 2017, excepte la tarda del 23 de juny.

Cada dia es faran dues sessions de preincripció que començaran a les 10h00 i a les 17h00. Cal ser puntual ja que al principi de cada sessió és dóna la informació necessària per emplenar correctament el full de preinscripció. La duració de les sessions serà aproximadament 20-30 minuts.

La documentació necessària per preinscriure’s és l’original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

La preinscripció està oberta per als cursos següent:

  • Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior professionals, artítistic i esportius
  • Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
  • Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys
  • Preparació per a la prova per a persones sense els requisits previs per a l’accés als ensenyament superiors artístics

La data per a la inscripció als cursos de preparació per a les PAP i l’ESDAP es fixarà el mes de març de 2018