Accés a grau superior

Graus superiors per als que us podeu preparar

Al CFA Can Batlló s’ofereixen totes les assignatures específiques de les 4 opcions (opció cientificotecnològica, opció humanística i social, opció ciències de la salut i mediambientals i opció activitats físiques i esportives) que permeten accedir a tots els graus superiors professionals i les assignatures específiquesque permeten accedir als graus superiors artístics.

Avantatges de la formació que ofereix Can Batlló

 • Grups reduïts a les assignatures
  específiques.
 • Seguiment personalitzat del curs.
 • Atenció tutorial individual.
 • Dues llengües estrangeres: anglès i francès.
 • Agrupació per nivells en anglès.
 • Material específic elaborat pel
  professorat.
 • Tallers de suport.
 • Espai de suport educatiu telemàtic Moodle.
 • Biblioteca pròpia.

Requisits d’accés

Poden accedir a la prova les persones que compleixen 19  anys o més l’any de la prova.

Estructura dels estudis

La preparació de la prova dura un curs escolar (de setembre a abril) i s’estructura en dos blocs:

Primer bloc:  4 assignatures comunes (10 hores) que consta de les assignatures següents:

 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques (els alumnes que opten a cicles artístics poden substituir-la per l’assignatura d’Història)
 • Llengua estrangera (anglès o francès)

Segon Bloc: 2 assignatures específiques (3 hores cadascuna) a escollir entre:

 • Biologia
 • Ciències de la terra
 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Economia
 • Educació Física
 • Física
 • Francès
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Tecnologia
 • Química

Horaris

Els cursos són presencials i s’imparteixen en horari de matí o de tarda.

Cost del curs

El curs costa entre 100€ i 110€ en concepte de material que es paga una sola vegada. No hi ha matrícula ni cap mensualitat. Aquest cost no inclou les taxes d’inscripció a la prova que fixa la Generalitat.

Dates de la prova

Cada anys canvien, però la prova es sol realitzar en dos dies seguits, durant la primera quinzena de maig. El primer dia, es fa l’examen d’assignatures comunes i el segon dia, el d’específiques.