Matrícula oberta a partir del proper dia 6 de setembre

A partir del proper dia 6 de setembre, començarà la matrícula oberta per als cursos de preparació per a la prova d’accés a Grau Superior i per la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i més grans de 45 anys.

En aquest període de matriculació es podran inscriure alumnes que no hagin fet prèviament la preinscripció del mes de juny. S’oferiran les places que vagin quedant vacants.

Les dates i hores de matriculació previstes són (cal ser puntual):

 • 6 de setembre a les 16:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior
 • 6 de setembre a les 17:30, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 7 de setembre a les 10:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior
 • 7 de setembre a les 11:30, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 12 de setembre a les 10:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 12 de setembre a les 16:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 13 de setembre a les 10:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 13 de setembre a les 16:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 14 de setembre a les 10:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 19 de setembre a les 11:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 19 de setembre a les 16:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 26 de setembre a les 11:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat
 • 26 de setembre a les 16:00, matriculació del curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior i del curs de preparació per la prova d’accés a la Universitat

Es recorda que per a la matrícula oberta, només cal portar DNI, NIE o Passaport i fotocòpia del mateix. La matrícula és gratuïta, no cal pagar cap mensualitat. L’únic import que s’ha de satisfer són 100 € en concepte de material que caldrà que pagueu en un caixer amb la carta de pagament que us donarem en el moment de la matriculació.